תגיש לי Fundamentals Explained

In the event you designed this file, remember to note that The reality that it has been proposed for deletion will not automatically indicate that we do not worth your kind contribution. It simply just implies that one particular person believes that there is some precise difficulty with it, like a copyright challenge.

I have posted a message at Commons:Village pump#Unreferenced assertion in Commons:Independence of Panorama making sure that fresh new new Individuals who have not nonetheless taken portion within the communicate might potentially add fresh new new ideas.

אקנה

לסטר שלום - שמי דרור, כתבתי את הכותרת על החברותא בעידן האינרטנט (תחת הערך חברותא). שם כתבתי על פרויקט זוג (בו אני לומד כבר כמה סמסטרים) וכן על פרויקטים נוספים - אני חושב שהפירוט שהורדת דווקא חשוב לקוראי הערך. אני מסכים שבתצורה הראשונית פרויקט זוג קיבל תיאורים לא במקום כמו "האתר הגדול ביותר" - על אף שזה נכון.

יש לזכור שבבית סגור אין לאן לברוח ונעשים תלויים במי שלידך. איילה מאוהבת בסער ועולמה נשבר כשהוא התעלם ממנה (בחוץ זה לא היה קורה!). היא ניסתה להתגבר ע"י התקרבות לאלירז, ותפסיקו להגזים כאילו שכבה עם מישהו. היא פשוט טיפוס שצריך קירבה וחום.

File:Disney's_California_Adventure_IMG_4041.jpg has long been listed at Commons:Deletion requests so the Group can talk about no matter whether it ought to be kept or not. We'd respect it if you can head over to voice your opinion concerning this at its entry.

When you established this file, please Be aware that The reality that it's been proposed for deletion would not necessarily suggest that we don't price your form contribution. It basically signifies that a person person believes that there is some specific issue with it, for instance a copyright difficulty.

I've developed a web site in my user Room within an attempt to listing any conversations related on the dispute. I would enjoy it if you'd probably aid by incorporating conversations that you think about suitable to that site.

כשמדובר כבר במפכל זה סיפור אחר. זה כבר פצצת אטום שאם מפכל משטרת ישראל יתברר שחשוד בשוחד זה בלתי נסבל. הקונספירטורים חושבים שאנחנו באוטופיה שהכל נבדק באותה דחיפות

File:PA190094.JPG has long been listed at Commons:Deletion requests so which the Group can explore no matter if it ought to be stored or not. We'd recognize it if you can visit voice your impression relating to this at its entry.

Be aware that any unsourced and untagged visuals will probably be deleted a single 7 days when they happen to be uploaded, as described on standards for speedy deletion.

For those who made this file, make sure you note that The point that it has been proposed for deletion does not essentially indicate that we don't worth your kind contribution. It simply just signifies that one individual believes that there's some specific challenge with it, such as a copyright problem.

..wish to meet up with you even though touring there ,,,couldn't determine how to achieve you, but would also love to talk about website ways to make use of your photos and properly attribute them and many others Suggestion: Categorizing images[edit]

You should remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not have an affect on the results of the nomination. Thank you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *